COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

 

Lidmaatschap

Verzeker je van: 

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit

 syndicalepremie

 

 

 

 

 
 
 
 
Vul je ook de enquête in?

 

Basis ligt straks in je brievenbus. 

Voor West-Vlaanderen lees je zeker dit...

straks in Basis  → 


Versnelde derde prik is een must

Het coronavirus treft het basisonderwijs erg hard. Steeds meer klassen en zelfs scholen lopen leeg. Het overblijvende personeel houdt zich met veel inzet staande tussen al het jonge, niet gevaccineerde geweld.

De aangekondigde maatregelen komen dan ook niets te vroeg. Het COV, de grootste vakbond voor het basisonderwijs, richtte eerder deze week al een brief aan de Hoge Gezondheidsraad en de  Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. Een versnelde derde prik voor al het personeel in het basisonderwijs is een must. We zijn blij dat de boodschap is aangekomen en dat die prioriteit inderdaad zal worden gegeven. We verwachten morgen een duidelijk plan van de ministers van volksgezondheid.

Natuurlijk is dat niet het enige dat moet gebeuren om van scholen een veilige werkplek te maken. De minister maakt nu eindelijk geld vrij voor de aankoop van zelftesten en CO2 meters op school. Wij vroegen ook meer voorzichtigheid bij het toelaten van derden op een school en vragen om het organiseren van extra activiteiten uit te stellen. Net zoals in andere sectoren telewerken deels verplicht wordt, moeten ook in het onderwijs vergaderingen en ander overleg zoveel mogelijk digitaal georganiseerd worden. 

Het basisonderwijs is niet alleen een leer-plek voor meer dan 700 000 kinderen. Het is ook een werkplek voor bijna 79 000 personeelsleden. Een aantal onder hen werken in verschillende klassen of zelfs in verschillende scholen. Hoewel het personeel zijn uiterste best doet, kan je in een school geen steriele omgeving creëren zoals in een ziekenhuis. Enkel handhygiëne en mondmaskers voor personeel en voor kinderen vanaf 10 jaar zijn mogelijke beschermingsmiddelen. Afstand houden loopt niet van een leien dakje. Kinderen zijn – gelukkig! – levendige en vaak impulsieve wezens. De cijfers tonen aan dat vaccinatie werkt maar in de basisscholen kan dat enkel voor de leerlingen die al 12 jaar geworden zijn. Toch willen wij de scholen zo lang mogelijk open houden, maar dan wel op een veilige manier. Veilig voor iedereen die er leert én werkt.

Tot slot willen we de hele samenleving en vooral ook de ouders oproepen om alle gezondheidsmaatregelen te respecteren. Alleen als iedereen aan hetzelfde zeel trekt, is er een uitweg uit deze crisis.

Hilde Lavrysen
Adjunct-algemeen secretaris COV


De Franse gemeenschap besliste om vanaf schooljaar 2022-2023 de zomervakantie in te korten en de krokus- en herfstvakantie uit te breiden. Is daar in Vlaanderen bij het onderwijspersoneel ook een draagvlak voor?

Het COV wil dit debat mee voeren. Daarvoor hebben we jouw mening nodig! Hoe kijk jij naar het inkorten van de zomervakantie? Laat je stem horen!

Schermafbeelding 2021 11 24 om 09.47.39

Vul de bevraging (10 minuten) in.  → 


COV-Senioren Oostende-Torhout – Uitnodiging Kerstfeest 15 december 2021

Na bijna 2 jaar corona, kunnen we weer veilig ‘uit ons kot’. Sedert 1 oktober komen de verschillende seniorenclubs weer samen en … met succes! Spontaan denken we dan ook aan ons jaarlijks gezellig feest in Groeneveld, waarvoor hier de uitnodiging. We hopen u na zo’n lange tijd opnieuw te ontmoeten!

Weet dat iedereen welkom is. Wij kunnen slechts de personen uitnodigen waarvan we het adres kennen. Inschrijven of mer info bij Frans Crevits: 050 21 15 09 – 0477 62 36 44


Nieuws van Kring Roeselare-Izegem

Op 9 november vergaderde het kringbestuur in zaal Schiervelde te Roeselare. We deden dit op een coronaveilige manier. De stand van zaken i.v.m. 'Samen School Maken' in de verschillende scholen van onze scholengemeenschapppen;CAOXII; de ledencijfers;de GGG toetsen;info uit de ped. com. en de seniorenkalender enz..werden besproken. Een vruchtbare vergadering!

20211109 310 1

Op 16 november kwamen een veertigtal senioren bijeen te Roeselare om een voordracht van professor Magda Devos bij te wonen. Zij schetste het gebruik van de bijnamen tot de erfelijke familienamen in Vlaanderen vanaf ca 1200.De familienamen van de aanwezigen werden ondergebracht in vele categorieën nl. volgens de woonplaats, volgens hun beroep... Een boeiende uiteenzetting over de herkomst van de familienamen.

20211129 310 2


Senioren Kring Roeselare-Izegem

Sardinië:Juweeltje in de Middellandse Zee!Een aanrader!

Sardinië is na Sicilië het grootste eiland in de Middellandse Zee en onderscheidt zich echt van de rest van Italië. U zal overdonderd worden door de pure schoonheid van het eiland met haar kristalheldere baaien, ongerepte natuur,intrigerend kruispunt van culturen en een eenvoudige, maar verrukkelijke keuken.

8 dagen / 7 nachten  van 28 mei tot en met 4 juni 2022.

Meer details over het programma  zijn te bekomen bij corteville.marcel@scarlet.be of bij erik.maselis@outlook.com


Seniorenfeest 2021

Samen met enkele vrienden denken we dat het beter is nog geen provinciaal seniorenfeest te organiseren in september 2021.

We geloven dat het zeker wel zal kunnen doorgaan op de derde woensdag van september 2022.

Volgens ons is het noodzakelijk dat de eigen clubwerking opnieuw opgestart wordt in het najaar. We denken dat er wel geslaagde herfst- en vooral kerstfeesten kunnen doorgaan. Misschien zijn er ook goed voorbereide wandelingen of fietstochten mogelijk.

Zeker zullen er wellicht overal nieuwe senioren in de clubwerking moeten bijkomen. Tijdens de voorbije jaren is er toch heel wat gebeurd. We hopen dat nieuwe mensen binnen COV verantwoordelijkheid willen nemen. We mogen nu bij de heropstart onze trouwe en sterke clubvoorzitters niet in de kou laten staan. Onze generatie beseft maar al te goed hoe een sterke C0V werking ons allen goed doet. Solidariteit mag bij dit alles niet alleen maar een woord blijven.

Vol enthousiasme kijken we uit naar de eerste bijeenkomsten en zijn we ook meer dan ooit overtuigd van een noodzakelijke sterke seniorenwerking bij de gepensioneerde leden van het COV.

Met vriendelijke groet,

Frans Crevits


Nieuws van Kring Roeselare-Izegem

Op 11 oktober volgden een 17-tal vakbondsafgevaardigden de COV-vorming in het domein Gistelhove te Izegem.We vernamen van de provinciale ondervoorzitter Dirk Delaere de actualiteit.De inspraakcoördinator Kris Vanbaelen besprak uitvoerig de rechtspositie nl. TADD en vaste benoeming.Er werd gefocust op de technische achtergronden in het decreet rechtspositie.Ook het ACV-VELOproject werd toegelicht.
Een meer dan geslaagde najaarsmilitantenvorming.

311 oktober02