COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

 

Lidmaatschap

Verzeker je van: 

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit

 syndicalepremie

 

 

 

 

 
 
 
 
Je kan je inschrijven voor de vorming sociale vaardigheden.

 

Basis ligt straks in je brievenbus. 

Voor West-Vlaanderen lees je zeker dit...

straks in Basis  → 

 


Nieuws van Kring Roeselare-Izegem

Op 30 september 2021 kon het kringbestuur een 35-tal VA's fysisch ontmoeten in het Sterrebos te Roeselare.

We bedankten de vakbondsafgevaardigden voor hun inzet op syndicaal vlak.Dit gebeurde door een muzikale vertelwandeling geleid door Yves Bondue die het had over het geheim van de Sterresteen.Uiteraard verdienden de lege magen ook wat. 't Haantje was onze locatie waar we Rita Dedeurwaerder bedankten voor haar jarenlange inzet als VA. Rita, het kringbestuur wenst jou alle goeds toe bij deze nieuwe levensfase en geniet nu maar ten volle van jouw pensioen. 't Kringbestuur was vereerd met de aanwezigheid van onze inspraakcoördinatoren,Kris en Leentje. De co-voorzitters Lieve en Dirk verwoordden de enorme steun die we telkens van hen kunnen ontvangen.

 Roes2021101A Roes2021101B

Roes2021101C Roes2021101D


Seniorenfeest 2021

Samen met enkele vrienden denken we dat het beter is nog geen provinciaal seniorenfeest te organiseren in september 2021.

We geloven dat het zeker wel zal kunnen doorgaan op de derde woensdag van september 2022.

Volgens ons is het noodzakelijk dat de eigen clubwerking opnieuw opgestart wordt in het najaar. We denken dat er wel geslaagde herfst- en vooral kerstfeesten kunnen doorgaan. Misschien zijn er ook goed voorbereide wandelingen of fietstochten mogelijk.

Zeker zullen er wellicht overal nieuwe senioren in de clubwerking moeten bijkomen. Tijdens de voorbije jaren is er toch heel wat gebeurd. We hopen dat nieuwe mensen binnen COV verantwoordelijkheid willen nemen. We mogen nu bij de heropstart onze trouwe en sterke clubvoorzitters niet in de kou laten staan. Onze generatie beseft maar al te goed hoe een sterke C0V werking ons allen goed doet. Solidariteit mag bij dit alles niet alleen maar een woord blijven.

Vol enthousiasme kijken we uit naar de eerste bijeenkomsten en zijn we ook meer dan ooit overtuigd van een noodzakelijke sterke seniorenwerking bij de gepensioneerde leden van het COV.

Met vriendelijke groet,

Frans Crevits


VA-en en LOC-vertegenwoordigers  

najaar 2021

  • donderdag 30 september in zaal Puur te Klerken
  • maandag 11 oktober in Domein Gistelhove te Izegem - Emelgem (nieuwe locatie)
  • donderdag 14 oktober in Broeders Maristen te Pittem
  • donderdag 21 oktober in Xpo Meeting Centre te Kortrijk

meer info...


Info dagen augustus

naar de foto's