COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

 

Lidmaatschap

Verzeker je van: 

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit

 syndicalepremie

 

 

 

 

 
 
 
 
Vorming directies voorjaar 2021 : meer info op pagina 'vorming'

 

Basis ligt straks in je brievenbus. 

Voor West-Vlaanderen lees je zeker dit...

straks in Basis  → 

 


Beste collega

Als het federaal overlegcomité het advies van het corona-overleg tussen minister Weyts, de virologen en de onderwijspartners volgt, starten de basisscholen na de paasvakantie volledig op met maximale veiligheidsmaatregelen. Ventilatie, afstand houden, mondmaskers vanaf vijfde leerjaar, klasgroepen van elkaar scheiden en digitaal vergaderen zijn de codewoorden. Naast de al geldende maatregelen betekent dit concreet:

 • De refter kan terug open gaan. Organiseer de lunchpauze wel zoveel mogelijk per klasgroep en ventileer en verlucht permanent.
 • Daguitstappen worden ook binnen toegelaten op voorwaarde dat de uitstap en het vervoer georganiseerd worden binnen de klasgroep (geen gebruik openbaar vervoer) en na een risicoanalyse van de preventieadviseur van de school. Een bezoek aan bv. het museum met de klasgroep kan dus opnieuw.
 • Meerdaagse binnenlandse uitstappen zijn niet mogelijk tem 16 mei 2021. De meerdaagse buitenlandse uitstappen kunnen niet tem 31 mei 2021.
 • Contacten tussen volwassenen worden maximaal beperkt.
 • De leraarskamer verhuist zo veel als mogelijk naar buiten. Indien niet anders mogelijk is er specifieke aandacht voor het nauwgezet toepassen van de veiligheidsmaatregelen in de leraarskamer: 1) draag een mondmasker, 2) hou afstand van elkaar tijdens eten of drinken en 3) ventileer de ruimte zoveel als mogelijk.
 • Speeltijden kunnen gelijktijdig voor meerdere klasgroepen georganiseerd worden. Hou klasgroepen wel maximaal gescheiden.
 • Essentiële derden zijn op school toegelaten indien er geen digitale alternatieven zijn en hun aanwezigheid op school noodzakelijk is voor het behalen van de lesdoelstellingen en in functie van de begeleiding van leerlingen. Die inschatting maken de onderwijsinstellingen zelf.
 • Aan personeelsleden die tewerkgesteld zijn in verschillende scholen, wordt gevraagd om zich te beperken tot 2 scholen. Op die manier verminderen de  kruiscontacten.
 • Vergaderingen kunnen enkel digitaal doorgaan.
 • Maximaal verluchten en ventileren blijft één van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen. Scholen ontvangen hierover nog een gerichte communicatie via ‘Mijn Onderwijs’. Concreet worden opnieuw extra middelen uitgetrokken voor veiligheidsmaatregelen, inclusief mondmaskers, ventilatie, CO2-meters... Er wordt voor het tweede trimester 13 miljoen euro uitgetrokken en ook in het derde trimester worden er nog bijkomende werkingsmiddelen voorzien van dezelfde ordegrootte. Daarnaast kunnen scholen voor ventilatie en verluchting ook nog extra middelen bekomen voor snelle infrastructuurinvesteringen via Agion en GO!. 
 • CLB’s volgen de lokale situatie op de voet op grond van de richtlijnen van Sciensano. CLB-artsen kunnen in overleg met de medische experten beslissen om ook de laagrisicocontacten te testen.
 • De mondmaskerplicht voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar blijft behouden. We trekken hier de lijn van de mondmaskerplicht in het secundair onderwijs door: binnen geldt er altijd een mondmaskerplicht, buiten enkel als de afstand niet kan worden gerespecteerd.

Het is super belangrijk dat kinderen zo snel mogelijk terug gewoon naar school kunnen. Zowel voor hun mentale welzijn als voor het bewaken van hun leerachterstand. Schoolteams zetten zich voor beide opdrachten meer dan 100% in. 

Anderzijds blijft het COV, de grootste vakbond voor het basisonderwijs benadrukken dat het ook cruciaal is om het fysieke én mentale welzijn van het personeel te bewaken. Het is goed dat onderwijspersoneel terecht zal kunnen in de 45 testcentra voor een sneltest en dat er vanaf mei in de scholen zelftesten verspreid worden zodat het personeel zich twee keer per week kan testen. Op die manier wordt er preventief gewerkt om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Het COV wijst er ook op dat telewerk of digitaal werken nog steeds verplicht is waar mogelijk. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor de administratieve functies in de scholen en voor alle personeelsvergaderingen of andere vormen van overleg.

Marianne Coopman: “Tegelijkertijd benadrukken we samen met de virologen dat als scholen terug open gaan, er zo goed als geen ruimte kan zijn voor andere versoepelingen in de samenleving, zolang de cijfers niet duidelijk in de goede richting gaan. Anders wordt het dweilen met de kraan open en zijn onze personeelsleden de dupe. De overheid moet verantwoorde keuzes nemen en de gevolgen van die keuzes nauwkeurig monitoren.”

Daarbij aansluitend blijft het COV aandringen op een prioritaire vaccinatie van het onderwijspersoneel, dat opnieuw onmisbaar blijkt te zijn in onze samenleving. 

Nog meer info vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen.


Kring Veurne in paassfeer.

Aan alle scholen van COV-kring Veurne werd er een paaspakketje bezorgd.
De pakketjes waren op de eerste plaats een vorm van appreciatie voor de extra inzet het voorbije jaar.  Maar het was ook een mogelijkheid om eens heel wat leden te bereiken, het COV weer eens in de kijker te zetten op de school, een kans om niet-leden kennis te laten maken met het COV,...
Jammer genoeg konden we geen wondermiddel brengen maar de fijne reacties achteraf toonden dat deze actie toch gewaardeerd werd.

Veurne


Droevig nieuws

Op 6 april 2021 is Herman Vanhevel onverwachts thuis overleden. Hij zou deze zomer op 31 juli 2021 78 jaar worden.

Jarenlang was Herman een trouwe COV-man. Hij was lang kringvoorzitter van regio Diksmuide en in die functie ook lang lid van de COV raad waar hij ondervoorzitter van werd. Vele jaren trok hij samen met toenmalig provinciaal voorzitter Frans Crevits naar de nationale COV bestuursraad en algemene raad  die afwisselend te Brussel en in Bremberg te Haasrode doorging. Herman was binnen het COV heel dienstbaar en een echte volksvriend. Hij heeft zich mede hard ingezet voor het welslagen van provinciale TREFDAGEN die in die tijd nog in het Boudewijnpark te Brugge doorgingen.

Algemeen was Herman een echte trouwe vriend die ook in het onderwijs te Esen (Diksmuide ) heel wat betekend heeft. Hij is  vele jaren ook directeur geweest van het gemeentelijk onderwijs te Diksmuide.

Tot heel lang was hij aanwezig op de vele mooie activiteiten van de senioren te Diksmuide en op de provinciale ontmoetingsdagen in Saint Germain te Diksmuide . Met Herman verliezen we een goede vriend. Aan Jo en zijn familie sturen we namens het sectorcomité senioren COV ook onze innige deelneming.


Complimentendag én start de Week van de Vrijwilliger

 

Vandaag, 1 maart, vieren we Complimentendag én start de Week van de Vrijwilliger.
Cdag
Het ideale moment om jou, COV-vrijwilliger, te bedanken. Je bent sneller dan Usain Bolt om het op te nemen voor collega's, en je engagement reikt hoger dan een sprong van Nafi Thiam. Jouw stem is krachtiger dan de backhand van Kim Clijsters, en je gaat net zoals Romelu Lukaku recht op je doel af. Je bent goud waard! Of je nu vakbondsafgevaardigde, personeelsvertegenwoordiger, bestuurslid... bent, jij bent het die met jouw enthousiasme het COV maakt. Waarom engageer jij je voor het COV? Laat het ons weten via cov.basis@acv-csc.be. Wie weet schitter je binnenkort in Basis.

drie infoavonden met als thema 'verlofstelsels'

Dit wordt online georganiseerd gezien de huidige omstandigheden. Onze professionele inspraakbegeleiders leggen alles duidelijk uit.

data :

 • dinsdag 16 maart om 18.00 (volzet)
 • dinsdag 23 maart om 19.00 (volzet)
 • donderdag 25 maart om 19.00 (volzet)
 • dinsdag 30 maart om 18.00 (volzet)

Welke verlofstelsels zijn er? Zijn er nieuwe verlofstelsels? Zijn er wijzigingen aan verlofstelsels? Krijg ik nog een premie? Wat is deeltijds mogelijk : - 1/10, -1/5, -1/2, .... ?

ik schrijf me in  → 

Na inschrijving krijg je een link om deel te nemen.


Voor startende vakbondsafgevaardigden

Ben je nog maar pas gestart als vakbondsafgevaardigde?
Waar kan ik welke informatie vinden?
COV, hoe zit dat in elkaar? Hoe werkt hun website?

Onze professionele inspraakbegeleiders nemen je mee in het COV-verhaal en tonen hoe je onderwijsregelgeving kunt opzoeken.

ik schrijf me in  → 

Na inschrijving krijg je een link om deel te nemen.

agenda

 • structuur COV Algemeen & provincie West-Vlaanderen
 • bronnen: website COV en website www.ond.vlaanderen.be

 data

 • woensdag 10 maart 2021 van 14.00 tot 15.30
 • woensdag 17 maart 2021 van 14.00 tot 15.30

Vorming VA en LOC

In deze bijzondere tijden organiseren we een digitale vorming voor VA's en LOC-ers.
We beginnen in februari 2021. 

naar de vorming  → 


E-Peritief met Provinciaal bestuur. 

epiritief


senioren kring Roeselare-Izegem

We namen afscheid van mevr.Veerle Carlier. Veerle was een toegewijde kleuteronderwijzer, de echtgenote van de heer Gilbert Timmerman en de mama van Heidi, Hilde en Ilse. Veerle overleed te Ieper op 3 november 2020.
Het kringbestuur wenst haar deelneming te betuigen aan de beproefde familie en wensen hen veel sterkte toe. 


Op 27 oktober 2020 maakten een aantal senioren COV-leden  een herfstwandeling met een historisch tintje.


Uiteraard op een coronaveilige manier wandelden we in de omgeving van het Bergmolenbos. We vertrokken vanuit het Roodhuis,een prachtig boerderijgebouwtje,de ideale uitvalbasis voor een verkennende trip in de landelijke omgeving. De gids verklaarde de naam 'Bergmolenbos', bracht ons naar de plaats waar de lichtmeridiaan aangeduid staat en trok daarna een boomgaard in met wel meer dan 60 verschillende soorten fruitbomen.We eindigden aan de kleiputten met een uniek natuurgebied.Proficiat aan de moedigen onder ons die van de partij waren!

IMG 20201027 140557 resized 20201027 035524339

IMG 20201027 140608 resized 20201027 035523938