COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

Lidmaatschap

Verzeker je van: 

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit

Het kan anders...

 

Alles over Tools4Schools vind je op de pagina T4S of op www.tools4schools.be

Basis van maart ligt straks in je brievenbus.
Voor West-Vlaanderen lees je zeker dit...

straks in Basis  →


Voor alle COV leden : consultatieavonden. We willen jouw mening !

COV wil de mening van al haar leden rechtstreeks horen via de consultatieronden die op verschillende plaatsen in de provincie doorgaan. Je krijgt er info over het loopbaanpact en we luisteren naar je mening. Met deze info trekken we naar de onderhandelingstafel.

Be there !

ik schrijf me in  →

Deze bijeenkomst heeft 2 luiken :

 • Een luik actualiteit, gebracht door een kringbestuurslid
 • Een luik toelichting en consultatie plan basisonderwijs, gebracht door een vrijgesteld secretaris (Sabrina of Leen)

 

Spreek samen af en kom naar deze syndicale avond! 
Werk mee aan de toekomst van ons basisonderwijs en zet basisonderwijs in de lift! 

ik schrijf me in  →

 • donderdag 20 april van 19.00 uur - 21.30 met Leen De Grande - Kortrijk in Xpo Meeting Centre (parking 7 - ticket nemen en aan COV verantwoordelijke gratis uitrijticket vragen) 
 • dinsdag 25 april van 19.00 - 21.30 met Leen De Grande - Ieper in Het Auris-auditorium Ter Waerde nr 1 
 • woensdag 26 april van 19.00 - 21.30 met Leen De Grande - Veurne in het ACV-lokaal, Sporkijnstraat 1 
 • woensdag 26 april van 19.00 - 21.30 met Sabrina Janssens - Roeselare in het ACV-lokaal, Henri Horriestraat 31 
 • donderdag 27 april van 19.30 - 22.00 met Sabrina Janssens - Torhout in CC De Brouckère 
 • woensdag 3 mei van 19.00 - 21.30 met Leen De Grande - Diksmuide in ACV-lokaal Rerum Novarum 
 • donderdag 4 mei van 19.00 - 21.30 met Leen De Grande - Menen in OC De Gaper, St. Denijsstraat 11, Geluwe 

Klik op de uitnodiging per locatie : Kortrijk - Ieper - Veurne - Roeselare - Torhout - Diksmuide - Geluwe

Na 8 minuten muzikale intro een brok actualiteit, tekst en info. Wij willen graag uw mening op een van de consultatierondes.

ik schrijf me in  →Kring Ieper-Poperinge, kring Diksmuide–Oostende Zeemeeuw en kring Veurne organiseren "een infovergadering tijdelijken - jongeren"

Voor meer info over deze bijeenkomst op donderdag 27 april klik je hier.nieuws uit Kring Roeselare-Izegem

Op 22 februari richtte het kringbestuur een dankavond in voor de vakabondsafgevaardigden en LOC/of ABC-afgevaardigden. Die dankavond startte met een winterwandeling in het Rhodesgoed te Izegem. Na de sportieve wandeling werd de avond gevuld met een etentje en een dankbetuiging voor het vele werk dat onze miltanten verrichten in het veld. De kring maakte tevens gebruik om de vrijgestelde secretarissen te bedanken want hun raad-en daadkracht is steeds aanwezig. We wensen tevens die afgevaardigden die niet konden aanwezig zijn via deze weg ook van harte te bedanken.

Op 8 februari 2017 waren een veertigtal militanten aanwezig op de vormingsdag in zaal Ruytershove te Izegem. 
Proficiat aan de aanwezigen! Door jullie aanwezigheid bewijzen jullie via de vorming dat jullie sterk op de hoogte wensen te blijven voor de actualiteit en de syndicale thema's. 
De vrijgesteld secretarissen hebben jullie opnieuw kwaliteitsvol ingelicht omtrent verschillende thema's. Dank hiervoor!


De taxshiftcalculator is aangepast aan de actualiteit. Met de ene tool 'bereken je inkomensverlies' becijfer je hoeveel de regeringsmaatregelen jou kosten . De andere tool kijkt naar de bedrijven en toont aan hoeveel de regeringsmaatregelen opleveren voor bedrijven.

Beide rekentools ontkrachten de goednieuwsshow en de propaganda van de regeringspartijen, ondersteund door regeringsgezinde opiniemakers, dat iedereen beter wordt van de taxshift. 


Kring Roeselare-Izegem "Move Your Body" op 1 februari te Roeselare

Een activiteit met sport, beweging, ritme en veel enthousiaste onderwijsmensen! Een investering in je dag waarvan je zoveel energie terug krijgt!
De aanwezigen bevestigen dit!


Senioren Brugge-Oostkust vulde haar programma aan.

meer info op de kringpagina 301


Het kan anders...

Al twee jaar zet de regering gewone mensen op een zwaar en gevaarlijk dieet! 
Met aantasting van koopkracht, met afbouw van sociale rechten
en met zware besparingen in overheid en sociale zekerheid.
Maar het kan anders !

Het kan zo :

 • Koopkracht! Beter voor groei dan indexsprong en hogere btw & accijnzen.
 • Leefbare jobs! Met oog voor het gezin.
 • Goede pensioenen! Dat is wat anders dan werken tot 67.
 • Rechtvaardige belastingen! Als alle inkomens in verhouding 
  hun deel doen, legt dat minder druk op de eerlijke belastingbetaler.
 • Goede openbare diensten! Iedereen wil goed openbaar vervoer,
  onderwijs, infrastructuur, veiligheidsdiensten, zorg.
 • Sterke sociale zekerheid! Een goede verzekering is beter dan
  sociale bijstand.
 • Perspectief! Jobkansen voor jongeren en voor iedereen die werk zoekt.