COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

Lidmaatschap

Verzeker je van: 

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit

Het kan anders...

 

Schrijf je nu in voor de komende vormingsdagen.

 

Basis van februari ligt straks in je brievenbus.
Voor West-Vlaanderen lees je zeker dit...

straks in Basis februari →


droevig bericht uit kring Torhout-Oostende

Op zondag 11 februari overleed Gianna Fattizzo, dit na een heel lange strijd tegen haar ziekte. Daarbij gaf ze als krachtige dame de moed nooit op en zette ze zich tot het laatst in voor haar familie, kinderen op school en voor het COV. Gianna Fattizzo was onderwijzeres aan de basisschool H.-Familie te Oudenburg. Ze was een gedreven persoon. Ze stond vol liefde en toewijding voor de klas, gedurende vele jaren in het eerste leerjaar. Ze was streng maar rechtvaardig en plichtsbewust. Dit typeerde tevens haar inzet voor de collega's. Zij was immers vakbondsafgevaardigde op de school en zetelde zowel in het LOC als het OCSG. Tevens was ze vele jaren bestuurslid van de kring, aanvankelijk kring Oostende en later kring Torhout-Oostende. Ook hier was haar gedrevenheid legendarisch. Ze was COV'er in hart en nieren.

De plechtige begrafenisdienst voor Gianna Fattizzo gaat door op zaterdag 25 februari 2017 om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Oudenburg. Hierbij drukken we namens de hele COV-familie onze christelijke deelneming uit aan haar echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en de hele familie.


Schrijf je in voor de vormingsdagen

Ga in het menu naar VORMING of kies hieronder.

naar vorming voor CPBW →De taxshiftcalculator is aangepast aan de actualiteit. Met de ene tool 'bereken je inkomensverlies' becijfer je hoeveel de regeringsmaatregelen jou kosten . De andere tool kijkt naar de bedrijven en toont aan hoeveel de regeringsmaatregelen opleveren voor bedrijven.

Beide rekentools ontkrachten de goednieuwsshow en de propaganda van de regeringspartijen, ondersteund door regeringsgezinde opiniemakers, dat iedereen beter wordt van de taxshift. 


Kring Roeselare-Izegem "Move Your Body" op 1 februari te Roeselare

Een activiteit met sport, beweging, ritme en veel enthousiaste onderwijsmensen! Een investering in je dag waarvan je zoveel energie terug krijgt!
De aanwezigen bevestigen dit!


Senioren Brugge-Oostkust vulde haar programma aan.

meer info op de kringpagina 301


Het kan anders...

Al twee jaar zet de regering gewone mensen op een zwaar en gevaarlijk dieet! 
Met aantasting van koopkracht, met afbouw van sociale rechten
en met zware besparingen in overheid en sociale zekerheid.
Maar het kan anders !

Het kan zo :

 • Koopkracht! Beter voor groei dan indexsprong en hogere btw & accijnzen.
 • Leefbare jobs! Met oog voor het gezin.
 • Goede pensioenen! Dat is wat anders dan werken tot 67.
 • Rechtvaardige belastingen! Als alle inkomens in verhouding 
  hun deel doen, legt dat minder druk op de eerlijke belastingbetaler.
 • Goede openbare diensten! Iedereen wil goed openbaar vervoer,
  onderwijs, infrastructuur, veiligheidsdiensten, zorg.
 • Sterke sociale zekerheid! Een goede verzekering is beter dan
  sociale bijstand.
 • Perspectief! Jobkansen voor jongeren en voor iedereen die werk zoekt.